صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61599
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

خدمت به جمهوری اسلامی باعث مصونیت نمی باشد !

هشدار به یاران انقلاب اسلامی

 حرات وشورو شوق افکار ایجاد شده توسط خمینی کبیر باعث شد تا این ایدئولوژی رشد پیدا کند که مردم سهم بزرگی در انقلاب دارند از سیاستمدار تازه کار انقلابی تا سیاست بازان کهنه کار ومحافظه کار ها ی باقی مانده از رژیم طاغوت که به نوعی در گوشه وکنار جامعه خزیده بودند   در همان سالها که شور انقلابی در سر مردم بود وهیچ نمی دیدند بجز انقلاب اسلامی هر گاه سرمایه دار یا پولداری فرصت حرف زدن می یافت بیان می کرد بچه های ما درس می خوانند واین شورو شوق وشهادت طلبی شما باعث رشد ما خواهد شد تا شما در این وادی می تازید آنها دانشگاهی خواهند شد وشما هنوز در وادی حیرت خواهید ماند ما برنده وشما بازنده هستید چون شما فرصت  ندارید پول ندارید ودرس ندارید  صحیح می گفتند سیاست انگلیس بر این بود که برای بیست سال دیگر برنامه ریزی کند انقلابی ها در جریان انقلاب وجنگ گرفتار شدند از درس باز ماندند از دانشگاه باز مانده واز مال وثروت هم چیزی اندوخته اشان نشد  بهد از جنگ هم یا مجروح جنگی بودند ودر بیمارستانها بستری شدند یا موج انفجار باعث شده بود که دیگر توان درس خواندن نداشته باشند یا اینکه دیگر برای انقلاب کار آمد نبودند وبا هزار کلک وحقه آنان را از کار ها کنار زده بودند ودیگر کاره ای نبودند یا اینکه گرفتار باند وباند بازی بنیاد جانبازان بودند وپشت درهای درصد چشم به نوشته دکتری داشتند که هیچ چیز از انقلاب نمی فهمید تازه اگر تعدادی انقلابی هم در اداره ای مانده بود از او یک آدم سرسخت وغیر معقول وغیر باند باز ونگذشت ساخته بودند  وکناره گیری از او می کردند وباند اداره مشغول کادر سازی وکنار گذاشتن آنها می شدند  اوایل انقلاب چیز های دیگری هم مطرح بود از جمله اسلام انقلابی که می خواستند بجای انقلاب اسلامی در اذهان بگنجانند  اما خمینی بزرگ این مرد انقلابی بدون لحظه ای کوتاه آمدن وبدون ترس وبدون اینکه در مقابل مردم گریه کند وعجز از خود نشان دهد یکه وتنها به اتکا خدا حرکت می کرد و وپوزه سیاستمداران ترسو ووابسته را بر خاک می مالید  .امروز سیاست انگلیس در حال اجرا ست آنهم از گلوی کسانی که سالها در کناری نشسته اند بدون دغدغه خاطر نان انقلاب را خورده اند حتی صدای کوچکترین انفجاری را هم نشنیده اند درس خوانده اند وسیاستمداری دلسوزتر از انقلابی ها برای انقلاب اسلامی گردیده اند در حالیکه خودشان می دانند که حرفهای انگلیسی هارا تکرار می کنند وهر روز فریاد می زنند خدمت به انقلاب باعث مصونیت کسی نمی باشد جبهه وجنگ باعث افتخار هست اما دلیل بر چیزی اضافه خواستن نیست وبیان می شود اینها زیاده خواه هستند بر گرده مردم سوارند وهزاران حرف مفت دیگر آیا اینها نمی فهمند که در صحنه سیاست دیگر تعداد اندکی از یاران انقلاب باقی مانده است مگر چه کسانی هستند مگر اینها از جان خود نگذشتند مگر از همه چیز خود نگذشتند اینها اگر زیاده خواه بودند که به جنگ نمی رفتند همه چیز خودرا فدا نمی کردند تا تو پهنای دوربین تلویزیون را بگیری وحرف مفت بزنی حرف انگلیس را بزنی واین سیاسیتی است که می خواهند در جامعه به اجرا در آورند که خدمت به جمهوری اسلامی باعث گارانتی افراد نیست وبه زبان دیگر از مردم بخواهند اگر امروز کسی برای انقلاب فداکاری کند مشابه طلحه وزبیر است چیزی به او نمی رسد آیا مسئولان کشور نمی فهمند که جریانهای ضد انقلاب را همین آقایانی که امروز مشابه طلحه وزبیر خوانده می شوند  سرکوب نمودند آیا نمی دانند همان بسیجی کشاورز کارگر وبقال در بحرانها به فریادشان آمده است چرا می گذارید اینگونه بی مها با به یاران انقلاب بتازند افرادی که بدون ادعا وبدون پاداش از همه چیز گذشتند اینها طلحه وزبیر هستند یا شما که همه چیز را زیر سوال می برید بخدا قسم اگر فرصت کنید بدتر از اسرائیل وانگلیس هستید بیایید خدمات ارزشمند یاران انقلاب را پاس بداریم آنها چیزی نخواسته اند این شما هستید که از ارزشها ودستاورد های آنها بهره می برید آنها آینده را نگاه می کنند که مبادا سرنوشتی همانند صدام دچار شما شود آنها می دانند که بوش واوبا ما یکی هستند این توهستی که نمی فهمی می خواهی از زاویه کتابهای سیاسی انگلیس به اوبا ما نگاه کنی به او خوش بین هستی حتی می خواستی اورا به خانه ات دعوت کنی اما دیدی که با یک حرکت کوچک وبا یک جریان سیاسی چگونه موضع گیری کردند ومی خواستند تا استخوان انقلاب را بسوزانند وباز دوباره همان یاران کوچه بازاری به کمک انقلاب بر خواستند بدون اینکه با رهبر پدر خوانده باشند یا پسر خوانده چون می فهمند که او مرجع تقلید است رهبر است وظیفه وتکلیف خودرا انجام می دهند  تکلیف را عمل می کنند ومی روند .یاران انقلاب وسوخته دلان باید این سیاست انگلیسی را  را به سختی جواب دهند که خدمت به جمهوری اسلامی وانقلاب افتخار است وباعث غرور ومصونیت است گارانتی برای افراد دارد افراد به آن مباهات دارند اگر چه دانشگاهی وتحصیل کرده نباشند  در غیر اینصورت صدمات بزرگی به یاران انقلاب می رسد باید مطرح شود حتی اگر یک روز ویک ساعت کسی برای انقلاب فعالیت کرده باشد ارزشمند است  تا دشمنان بدانند که هرگز انقلابیون دست از حمایت ارزشهای خود بر نمی دارند کسانی که می گویند خدمت به انقلاب باعث مصونیت نمی شود همان منافقینی هستند که هفتادودونفر از یاران انقلاب را در حزب جمهوری اسلامی سوزاندند وامروز به نوعی دیگر می خواهند باز مانده های آن شهیدان را بسوزانند اما بدانند آتش قهر انقلاب آنها را همانند منافقین وصدام خواهد سوزانید ویاران انقلاب در مسیر حرکت خود آرام وصبور آنان را به بایگانی انقلاب خواهند فرستاد ارتباط با ما : abotlbz@gmail.comلطفا نظر دهید
دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 5 1388
X